Majątek Skarbu Państwa

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu zarządza majątkiem Skarbu Państwa, który obejmuje:

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:26.03.2019r.