Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019 r., poz.59 t.j.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu inowrocławskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (art. 35 ust. 1 w/w Ustawy).

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana: 05.02.2019r.