PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2019r., poz. 59 t.j.)

 

     Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz.U.z 2018r. poz.2190 z późn.zm.)

 

Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w   województwie

(Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz.753 z późn. zm.)

 

      Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                                                      

      (Dz.U z 2017r., poz.2077 z późn. Zm.)

 

wytworzył: Agnieszka Drzewiecka

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:18.03.2019r.