SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjmowanie wszystkich spraw prowadzi sekretariat.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

( Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

(DZ.U.02.5.46)

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana: 18.03.2019r.