URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu


Plac Klasztorny 1b
88-100 Inowrocław
sekretariat :tel. 52-357-44-35
fax. 52-357-47-10
email:
psse.inowroclaw@pis.gov.pl

ePUAP: PSSE_INOWROCLAW

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Inowrocławiu

Plac Klasztorny 1b
88-100 Inowrocław
tel. centrali: 52-357-46-57; 52-357-44-47; 52-357-04-03
fax: 52-357-47-10
email:
psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Wyszczególnienie

Nr telefonu linii zewnętrznej

lub komórkowego

Nr telefonu linii wewnętrznej

Uwagi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sekretariat:(52)357 44 35

nr centrali

 

 

27

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

 

nr centrali

 

28

 

Oddziały/sekcje/laboratoria/samodzielne stanowiska pracy

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego – kierownik

nr centrali

 

40

 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

nr centrali

60

 

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

nr centrali

 

15

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - kierownik

nr centrali

 

11

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

nr centrali

46, 47

 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi - kierownik

nr centrali

 

43

 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

nr centrali

25, 29

 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego - kierownik

nr centrali

 

40

 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 

nr centrali

12,23

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży-

koordynator

nr centrali

20

 

Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego- kierownik

nr centrali

 

37

 

Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

nr centrali

30,36

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

Rzecznik PSSE

nr centrali

21

 

Samodzielne Stanowisko Pracy

ds. Systemu Jakości

nr centrali

 

37

 

Samodzielne Stanowisko Pracy

Główny Księgowy

nr centrali

 

16

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy

Radca Prawny

nr centrali

13

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz

nr centrali

 

12

 

TELEFON ALARMOWY PSSE W INOWROCŁAWIU 660-713-385

 

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:31.10.2019r.